Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu
Translate
English Russia
Deutsch Czech
Nawigacja
Rekrutacja
  2016/2017
  Regulamin rekrutacji
  Harmonogram rekrutacji
  Kierunki kształcenia:
  Technikum architektury krajobrazu
  Technikum budownictwa
  Technikum geodezji
  Technikum le¶ne
  Technikum inżynierii ¶rodowiska
  Zasanicza Szkoła Zawodowa

Logowanie ...
  FRONTER
  e-dziennik

Szkoła
  Strona Główna
  Kontakt
  Dyrekcja
  Sekretariat
  Pedagog szkolny
  Logopeda szkolny
  Historia szkoły
  Galeria

Uczniowie
  Samorz±d Uczniowski
  Plan lekcji
  Podręczniki
  Tematy prezentacji
maturalnych
  Kalendarz roku szkolnego
2015-2016

Aktualno¶ci
  Zastępstwa
  Projekty realizowane
w szkole
  Harmonogram egzaminu
maturalnego
  Harmonogram egzaminów
zawodowych
  Egzaminy poprawkowe

Nauczyciele
  Grono pedagogiczne
  Plan lekcji
  Plan dyżurów

Praktyki
  Opiekun praktyk
  Harmonogram praktyk
  Relacje z praktyk
zagranicznych
  Leonardo da Vinci
  Erasmus +

Dokumenty
  Statut szkoły
  Szkolny program
wychowawczy
  Szkolny program
profilaktyki
  Dokumentacja wycieczek
  Procedury zwolnień z wf
  Regulamin strony www

Ogłoszenia
  Przetargi
  Informacje
  Praca, konkursy

Dziękujemy!
  Nasi sponsorzy
  Absolwenci

Logowanie

Ankieta
Co najbardziej liczy się w życiu?

dobra zabawa

kariera i pieni±dze

podróżowanie

rodzina

nauka i wyniki egzaminów

zdrowie

godno¶ć

sława

kultura osobista

przyjaĽń


Kalendarz
Sierpień 2016
Ni
Pn
Wt
Sr
Cz
Pt
So

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Najbliższe ¶więta:

Do matury ...
jeszcze ...

-119 Dni
-6 Godzin
-18 Minut
-17 Sekund

... ...
Do wakacji 2016 ...
... jeszcze ...

-68 Dni
-6 Godzin
-18 Minut
-17 Sekund

... ...
Do końca roku ...
jeszcze ...

121 Dni
18 Godzin
41 Minut
43 Sekund

... uuu ...
Losowa fotografia
Witamy
Matura 2016
Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie

Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie


Na tę chwilę wszyscy maturzy¶ci czekali zapewne z niecierpliwo¶ci±. 5 lipca, odbyło się ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i rozdanie ¶wiadectw maturalnych.

¦wiadectwa maturalne wręczył dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu Jacek Jurkiewicz.

Drodzy Absolwenci życzymy Wam optymizmu i szczę¶cia oraz tego, aby¶cie m±drze wykorzystali zdobyt± wiedzę i umiejętno¶ci. Wierzymy, że osi±gnięte sukcesy stan± się przepustk± na wymarzone studia, które otworz± Wam drogę do dalszej kariery.


Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem - jaki szkoła może dać jest wykształcenie
Dodane przez Hyde dnia lipiec 07 2016 02:36:31
0 Komentarzy ~ 166 Czytań Drukuj
Zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje!Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje!


24 czerwca w ZSB odbyły się uroczysto¶ci zwi±zane z zakończeniem roku szkolnego 2015/2016.

Po dziesięciu miesi±cach wytężonej pracy uwieńczonej sukcesem w postaci ¶wiadectw, niejednokrotnie z wyróżnieniem, wszyscy z rado¶ci± my¶leli o czasie beztroskich wakacji.


Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje! Zakończenie roku szkolnego 2016. Od dzi¶ wakacje!Dodane przez Hyde dnia lipiec 07 2016 02:32:45
0 Komentarzy ~ 158 Czytań Drukuj
Kucharze na start! – mój europejski staż zawodowy
„KUCHARZE NA START! – MÓJ EUROPEJSKI STAŻ ZAWODOWY”


Staże zagraniczne dla uczniów klas zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego


Od dnia 22.05.2016 r. do 04.06.2016 r. dziesięcioosobowa grupa młodzieży z klas ZSB nr 2 przebywała w Borna - nieopodal Lipska, na dwutygodniowym stażu w zawodzie kucharz. Nasza młodzież poznawała tajniki kuchni niemieckiej podczas realizacji działań projektowych. Swoje umiejętno¶ci kulturowo - językowe uczestnicy podnosili zarówno podczas samego stażu, jak i w trakcie spędzania czasu wolnego. Ważne jest, że młodzi ludzie bardzo chętnie uczestniczyli w realizacji wszelkich działań. Wszyscy aktywnie i kreatywnie uczestniczyli w stażu. Pobyt naszych kucharzy w niemieckiej organizacji na pewno zaowocuje w przyszło¶ci, poznaniem nowych ludzi oraz wpłynie na zwiększenie ich ¶wiadomo¶ci kulturowej, przyczyniaj±c się do propagowania postawy tolerancji i szacunku wobec innych kultur.

Oczekiwanym efektem ma być również dowarto¶ciowanie praktycznego wymiaru uczenia się (jakim s± staże i praktyki zagraniczne), zwiększenie mobilno¶ci młodych osób na europejskim rynku pracy, poprawa wizerunku kształcenia i szkolenia zawodowego, jak również zwiększa szanse na zatrudnienie młodzieży. Dwutygodniowy pobyt uczestników w Bornie jest możliwy dzięki realizacji projektu „Kucharze na start! – mój europejski staż zawodowy” wdrażanego w ramach projektu systemowego „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejsk± w ramach ¶rodków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


„KUCHARZE NA START! – MÓJ EUROPEJSKI STAŻ ZAWODOWY” „KUCHARZE NA START! – MÓJ EUROPEJSKI STAŻ ZAWODOWY” „KUCHARZE NA START! – MÓJ EUROPEJSKI STAŻ ZAWODOWY” „KUCHARZE NA START! – MÓJ EUROPEJSKI STAŻ ZAWODOWY” „KUCHARZE NA START! – MÓJ EUROPEJSKI STAŻ ZAWODOWY” „KUCHARZE NA START! – MÓJ EUROPEJSKI STAŻ ZAWODOWY” „KUCHARZE NA START! – MÓJ EUROPEJSKI STAŻ ZAWODOWY” „KUCHARZE NA START! – MÓJ EUROPEJSKI STAŻ ZAWODOWY” „KUCHARZE NA START! – MÓJ EUROPEJSKI STAŻ ZAWODOWY” „KUCHARZE NA START! – MÓJ EUROPEJSKI STAŻ ZAWODOWY” „KUCHARZE NA START! – MÓJ EUROPEJSKI STAŻ ZAWODOWY”


Tekst, zdjęcia Jacek Nesler - opiekun grupy

Dodane przez Hyde dnia czerwiec 20 2016 20:15:28
0 Komentarzy ~ 152 Czytań Drukuj

WYCIECZKA DO OGRODU BOTANICZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO


WYCIECZKA DO OGRODU BOTANICZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO


W dniu 17 czerwca Uczniowie I klasy technikum le¶nictwa wybrali się poci±giem do Wrocławia. Dzień okazał się bardzo deszczowy i wycieczkę rozpoczęli¶my od wizyty w ... KFC hilariousyummy

Gdy pogoda poprawiła się i skierowali¶my swoje kroki w kierunku głównego celu wycieczki czyli do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczniowie mieli okazję zobaczyć Arboretum w którym znajduje się kolekcja drzew, krzewów i krzewinek z całego ¶wiata. Alpinarium, które zawiera ro¶liny górskie oraz dział Gruntowych ro¶lin ozdobnych. Korzystaj±c z okazji i położenia Ogrodu Botanicznego Uczniowie mogli zobaczyć też najciekawsze zabytki znajduj±ce się w pobliżu Ogrodu na Ostrowie Tumskim oraz w Rynku.


WYCIECZKA DO OGRODU BOTANICZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO WYCIECZKA DO OGRODU BOTANICZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO WYCIECZKA DO OGRODU BOTANICZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO WYCIECZKA DO OGRODU BOTANICZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO WYCIECZKA DO OGRODU BOTANICZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO WYCIECZKA DO OGRODU BOTANICZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO WYCIECZKA DO OGRODU BOTANICZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO WYCIECZKA DO OGRODU BOTANICZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO WYCIECZKA DO OGRODU BOTANICZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO WYCIECZKA DO OGRODU BOTANICZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO


Opiekunami wycieczki byli: Jacek Nesler, Anna Dudek i Urszula Dr±g

Dodane przez Hyde dnia czerwiec 20 2016 20:01:35
0 Komentarzy ~ 99 Czytań Drukuj

ADRIAN RYMARZ NA GALI OLIMPIJCZYKÓW

ADRIAN RYMARZ NA GALI OLIMPIJCZYKÓW


W ¶rodę, 15 czerwca, delegacja naszej szkoły – Adrian Rymarz z klasy III TBG, Bronisław Sołek i dyrektor Jacek Jurkiewicz – uczestniczyła w Gali Olimpijczyków 2016, zorganizowanej przez Dolno¶l±skiego Kuratora O¶wiaty.

Zaproszeni zostali wszyscy Finali¶ci i Laureaci olimpiad na szczeblu centralnym oraz najlepsi sportowcy z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wszyscy Olimpijczycy otrzymali dyplomy gratulacyjne oraz symboliczne nagrody a nauczyciele - opiekunowie oraz dyrektorzy szkół listy gratulacyjne od dolno¶l±skiego Kuratora O¶wiaty.

Dla naszego Olimpijczyka była to pierwsza Gala, ale mamy nadzieję, że nie ostatnia!


ADRIAN RYMARZ NA GALI OLIMPIJCZYKÓW ADRIAN RYMARZ NA GALI OLIMPIJCZYKÓW ADRIAN RYMARZ NA GALI OLIMPIJCZYKÓW


Dodane przez Hyde dnia czerwiec 16 2016 23:27:12
0 Komentarzy ~ 104 Czytań Drukuj

PATRYK POTOCKI – ZA¦PIEWAŁ WE WROCŁAWSKIM TEATRZE MUZYCZNYM „CAPITOL”


PATRYK POTOCKI – ZA¦PIEWAŁ WE WROCŁAWSKIM TEATRZE MUZYCZNYM „CAPITOL”


To wielki sukces dla naszego ucznia. Patryk Potocki za¶piewał dzisiaj w Teatrze Muzycznym „Capitol” we Wrocławiu. Patryk brał udział w konkursie organizowanym przez Komendę Wojewódzk± Policji we Wrocławiu pod hasłem „Kochana Babciu, najdroższy Dziadku nie daj się oszukać”.

Głównym założeniem konkursu było ostrzeganie Seniorów przed niebezpieczeństwami, które coraz czę¶ciej maj± miejsce w naszym otoczeniu, a mianowicie oszustwami „metod± na wnuczka”.W eliminacjach powiatowych Patryk zaprezentował się bardzo dobrze i został zaproszony na Galę Laureatów do Wrocławia.
Podczas dzisiejszego występu Patryk godnie reprezentował nasz± szkołę i przepięknie za¶piewał swoj± autorsk± piosenkę.

Gratulujemy Patrykowi i życzymy kolejnych sukcesów, bo naprawdę ma talent.


PATRYK POTOCKI – ZA¦PIEWAŁ WE WROCŁAWSKIM TEATRZE MUZYCZNYM „CAPITOL” PATRYK POTOCKI – ZA¦PIEWAŁ WE WROCŁAWSKIM TEATRZE MUZYCZNYM „CAPITOL” PATRYK POTOCKI – ZA¦PIEWAŁ WE WROCŁAWSKIM TEATRZE MUZYCZNYM „CAPITOL” PATRYK POTOCKI – ZA¦PIEWAŁ WE WROCŁAWSKIM TEATRZE MUZYCZNYM „CAPITOL” PATRYK POTOCKI – ZA¦PIEWAŁ WE WROCŁAWSKIM TEATRZE MUZYCZNYM „CAPITOL” PATRYK POTOCKI – ZA¦PIEWAŁ WE WROCŁAWSKIM TEATRZE MUZYCZNYM „CAPITOL” PATRYK POTOCKI – ZA¦PIEWAŁ WE WROCŁAWSKIM TEATRZE MUZYCZNYM „CAPITOL” PATRYK POTOCKI – ZA¦PIEWAŁ WE WROCŁAWSKIM TEATRZE MUZYCZNYM „CAPITOL” PATRYK POTOCKI – ZA¦PIEWAŁ WE WROCŁAWSKIM TEATRZE MUZYCZNYM „CAPITOL” PATRYK POTOCKI – ZA¦PIEWAŁ WE WROCŁAWSKIM TEATRZE MUZYCZNYM „CAPITOL”


Tekst i zdjęcia: BJ

Dodane przez Hyde dnia czerwiec 16 2016 23:10:10
0 Komentarzy ~ 105 Czytań Drukuj
Zjazd Absolwentów 2016
Zjazd Absolwentów Technikum 2016


Zjazd Absolwentów Technikum 2016


W sobotę, 11 czerwca, go¶cili¶my w naszej szkole Absolwentów, którzy przybyli na kolejne Spotkanie Absolwentów naszego Technikum. Zjazdy te s± organizowane od 2002 roku prawie każdego roku. W tym roku na kolejny Zjazd przybyło prawie 40 osób, a ł±cznie z zaproszonymi nauczycielami i emerytami, było nas prawie 50 osób. Warto zaznaczyć, że w tegorocznym spotkaniu udział wzięła grupa Absolwentek Technikum Ochrony ¦rodowiska. W czasie spotkania w szkole Absolwenci ogl±dali sale i nasze szkolne warsztaty. Ci, którzy dawno temu ukończyli nasz± szkołę byli bardzo mile zaskoczeni zmianami, jakie nast±piły w ostatnich latach.

W czasie spotkania wszystkich w naszej sali geodezyjnej obejrzeli¶my, krótk± prezentację zdjęć z poprzednich Zjazdów. Był też miły akcent – można było zrobić sobie zdjęcie z dwoma medalistami, Laureatami Olimpiady Budowlanej. Adrian Rymarz, uczeń klasy III TBG jest tegorocznym Laureatem, a towarzyszył mu Łukasz Woleński, Laureat z roku 2009 i Finalista z roku 2008.

Druga czę¶ć Zjazdu miała miejsce na terenie MOSiR-u, gdzie wszyscy bawili się w doskonałych nastrojach do póĽnej nocy. Było jak zawsze – sympatycznie, życzliwie i wesoło i wiele wspomnień z czasów szkolnych odżyło na nowo.

Dziękujemy wszystkim za przybycie, pozdrawiamy i zapraszamy za rok na kolejny Zjazd z okazji Jubileuszu XXV-lecia naszego Technikum.


Inicjatorem i organizatorem Zjazdu był Bronisław Sołek.


Zjazd Absolwentów Technikum 2016 Zjazd Absolwentów Technikum 2016 Zjazd Absolwentów Technikum 2016 Zjazd Absolwentów Technikum 2016

Tekst i zdjęcia: BS

Dodane przez idzi dnia czerwiec 14 2016 23:36:06
0 Komentarzy ~ 113 Czytań Drukuj
Erasmus+POWER


"Organizacja lasów o różnej własno¶ci na przykładzie Niemiec" - „Mój pobyt w Lipsku”


Kolejna grupa stażowa i kolejny raz poprosili¶my uczestników miesięcznej praktyki zawodowej w Lipsku o kilka uwag, podsumowań dotycz±cych w/w wyjazdu. Każdy wyjeżdżaj±cy na staż miał za zadanie opisać swój pobyt na terenie Niemiec. Niestety nie możemy zacytować tu wszystkich wypowiedzi, st±d pokusili¶my się o przedstawienie niektórych z nich ... hmm!

... Czytaj więcej ...


Organizacja lasów o różnej własno¶ci na przykładzie Niemiec Organizacja lasów o różnej własno¶ci na przykładzie Niemiec Organizacja lasów o różnej własno¶ci na przykładzie Niemiec Organizacja lasów o różnej własno¶ci na przykładzie Niemiec


Dodane przez idzi dnia czerwiec 14 2016 23:10:46
Czytaj więcej ~ 0 Komentarzy ~ 261 Czytań Drukuj
Erasmus+POWER


"Domy pasywne - przyszło¶ć branży budowlanej" – kolejny projekt Erasmus+


Narodowa Agencja Programu Erasmus+ poinformowała nas, że kolejny projekt złożony przez Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu został pozytywnie oceniony i przekazany do realizacji. Projekt pt. "Domy pasywne - przyszło¶ć branży budowlanej" będzie finansowany ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilno¶ć kadry kształcenia zawodowego".

Niniejszy projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 68 144 Euro, co stanowi równowarto¶ć kwoty 288 630, 73 PLN.
Celem zatwierdzonego projektu jest przeszkolenie 30. wyselekcjonowanych uczestników Technikum Budowlanego w zakresie nowoczesnego budownictwa energooszczędnego, tzw. domów pasywnych. Prekursorem w dziedzinie budownictwa pasywnego s± obecnie Niemcy i Austria, w których to państwach ma miejsce najwięcej tego typu inwestycji. Ponadto domy pasywne zostały uznane przez Parlament Europejski z 31.01.2008 r. za wymagane we wszystkich krajach członkowskich od 2011 roku. Rynek lokalny również otwiera się na tego typu budownictwo. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu na przełomie 2016/2017 roku pragnie wybudować pierwszy dom w nowoczesnej technologii energooszczędnej, co umożliwi absolwentom Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu znalezienie dobrze płatnej pracy, jako wysoko wykwalifikowanej kadrze budowlanej.

"Domy pasywne - przyszło¶ć branży budowlanej" – kolejny projekt Erasmus+W zwi±zku z powyższym program umożliwi dokształcanie zawodowe młodzieży szkolnej w zakresie stosowanych technologii w budownictwie pasywnym oraz urz±dzeń energooszczędnych; dokonywania analizy różnych wariantów konstrukcyjnych budynków także przy wykorzystaniu programów komputerowych; zdobycie nowych umiejętno¶ci w zakresie dokonywania obliczeń energetycznych w zwi±zku z przygotowaniem i realizacj± projektów budynków energooszczędnych.

Warto¶ć dodan± zrealizowanego stażu stanowić będ± nowo¶ci w zakresie nowoczesnych technologii, urz±dzeń, konstrukcji stosowanych w budownictwie pasywnym. Uczestnicy nabęd± również orientację w wytycznych konstrukcyjnych stosowanych dla Niemiec. Młodzież zapozna się w praktyce z niemieckimi technologiami stosowanymi w budownictwie pasywnym. Pobudzona zostanie indywidualna kreatywno¶ć w zakresie dokonywania obliczeń energetycznych na podstawie ¶redniorocznych i ¶redniomiesięcznych temperatur powietrza, czy porównywania warunków klimatycznych Niemiec i Polski.

Dodatkowo młodzież pozna zasady sporz±dzania stosownej dokumentacji materiałowej i technicznej.
Uczestnicy projektu będ± pracować razem z załog± niemieck± i pod nadzorem kierownictwa niemieckiego. Będ± poruszać się po terenie Lipska, samodzielnie pokonywać barierę językow±, komunikować się w różnych sytuacjach w pracy, podczas zakupów, w kontaktach towarzyskich. Młodzież będzie samodzielnie planować i organizować własne działania w pracy i w wolnym czasie. Nabędzie umiejętno¶ć życia w grupie, poza domem rodzinnym, poprzez wspólne przygotowanie posiłków, prace porz±dkowe i wzajemn± pomoc. Uczestnicy projektu poznaj± kulturę narodu niemieckiego, nabęd± nowe do¶wiadczenia zwi±zane z konwersowaniem w języku niemieckim.

W zwi±zku z powyższym Dyrektor szkoły Jacek Jurkiewicz powołał Zespół, który dokona wyboru i selekcji grupy trzydziestu uczniów wraz z grup± rezerwow± według następuj±cych zasad:
- dobry stan zdrowia,
- dobre wyniki w nauce - szczególnie z przedmiotów zawodowych, jak również znajomo¶ci języka niemieckiego,
- indywidualne predyspozycje i determinacja do podnoszenia własnych kwalifikacji,
- zdyscyplinowanie i umiejętno¶ci współpracy w grupie,
- zaliczenie obowi±zkowych szkoleń językowo-kulturowo-pedagogicznych w kraju,
- nienaganne zachowanie w szkole i grupie.

Staż zawodowy w ramach projektu "Domy pasywne - przyszło¶ć branży budowlanej" odbędzie się w przyszłym roku szkolnym na przełomie wrze¶nia i paĽdziernika (15.09. - 13.10.2016 r. ).

Do tej pory w ramach programu Erasmus+ POWER wysłali¶my na miesięczny staż zawodowy 60 uczniów (Technikum Le¶ne) za ł±czn± sumę dofinansowania 136 288 EURO.

Dodane przez Hyde dnia czerwiec 09 2016 11:24:51
0 Komentarzy ~ 228 Czytań Drukuj

Erasmus+POWER


"Organizacja lasów o różnej własno¶ci na przykładzie Niemiec" - na podstawie Raportu Końcowego Europa-Haus LeipzigNa przełomie maja i czerwca 2016 r. grupa trzydziestu młodych le¶ników realizowała staż zawodowy na terenie Niemiec. Naszym partnerem po stronie zachodniej jest Europa-Haus Leipzig (Stowarzyszenie Domu Europejskiego w Lipsku). Niniejszy projekt jest drugim stażem realizowanym przez klasy le¶ne (pierwszy raz le¶nicy wyjechali na jesieni 2015 r.).

Celem niniejszego projektu było zapoznanie się z organizacj± pracy i specyfik± struktury lasów niemieckich o zróżnicowanej własno¶ci, uczestniczenie w pracach typowo le¶nych, nabywanie przez praktykantów umiejętno¶ci posługiwania się specjalnymi narzędziami i urz±dzeniami do wykonywania tych prac. Ponadto uczniowie mogli zapoznać się z organizacj± pracy, warunkami życia, kultur± niemieck±, a przede wszystkim mieli możliwo¶ć doskonalenia języka niemieckiego w praktyce (życiu codziennym).

Praktyka została bardzo wysoko oceniona nie tylko przez naszego partnera, ale i przez niemieckich pracodawców. Mamy nadzieję, że do podobnych wniosków doszła niespodziewana kontrola na zlecenie Ministerstwa Rozwoju z Warszawy, która odbyła się 20.05.2016 r. w jednym z miejsc stażu (Nadle¶nictwo Lipsk).
Sami uczniowie wynie¶li z praktyki duże korzy¶ci. Dotyczyły one nie tylko podniesienia kwalifikacji zawodowych, lecz także rozwoju osobowo¶ci, a zwłaszcza kreatywno¶ci tych młodych ludzi, którzy wkrótce ukończ± szkołę i stan± przed wyborem miejsc pracy.

... Czytaj więcej ...


Organizacja lasów o różnej własno¶ci na przykładzie Niemiec Organizacja lasów o różnej własno¶ci na przykładzie Niemiec Organizacja lasów o różnej własno¶ci na przykładzie Niemiec Organizacja lasów o różnej własno¶ci na przykładzie Niemiec Organizacja lasów o różnej własno¶ci na przykładzie Niemiec


Dodane przez Hyde dnia czerwiec 06 2016 23:18:51
Czytaj więcej ~ 0 Komentarzy ~ 225 Czytań Drukuj
Przestańmy biec
Happening „Przestańmy biec” w Zespole Szkół Budowlanych


Happening „Przestańmy biec” w Zespole Szkół Budowlanych


1 czerwca 2016 roku uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych wzięli udział w happeningu ”Przestańmy biec”, organizowanym w ramach ogólnopolskiego programu „Profilaktyka a Ty”.

Ide± całej akcji było promowanie mody na życie wolne od uzależnień, życie bez przemocy fizycznej i psychicznej. Symbolem tej wolno¶ci był Gest Bicia Serca wykonywany przez 60 sekund – jednocze¶nie przez wszystkich uczestników tej Akcji w całym kraju 1 czerwca 2016 r. Gest ten został nazwany „Zrywem Wolnych Serc” – serc wolnych od przemocy i uzależnień, serc wrażliwych na drugiego człowieka, serc zdrowych i odpowiedzialnych, serc ceni±cych własn± wolno¶ć.

Uczniowie aktywnie wł±czyli się w akcję, która została wpisana w przypadaj±cy w tym dniu Międzynarodowy Dzień Dziecka. Całe przedsięwzięcie zostało przeprowadzone we współpracy z paniami policjantkami z bolesławieckiej Komendy Powiatowej PolicjiA. Kublik – Ro¶ciszewsk± i B. Łuczkowsk±.

O oprawę muzyczn± imprezy zadbali uczniowie naszej szkoły: Ewelina Janiec z kl. I „BI” oraz Patryk Potocki z kl. III „t”, którzy wykonali kilka wspaniałych utworów z „przesłaniem”. Patryk przedstawił swoim rówie¶nikom również swoje utwory autorskie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom happeningu za pomoc i zaangażowanie walkę o życie wolne od uzależnień i przemocy.


Happening „Przestańmy biec” w Zespole Szkół Budowlanych Happening „Przestańmy biec” w Zespole Szkół Budowlanych Happening „Przestańmy biec” w Zespole Szkół Budowlanych Happening „Przestańmy biec” w Zespole Szkół Budowlanych Happening „Przestańmy biec” w Zespole Szkół Budowlanych Happening „Przestańmy biec” w Zespole Szkół Budowlanych Happening „Przestańmy biec” w Zespole Szkół Budowlanych Happening „Przestańmy biec” w Zespole Szkół Budowlanych Happening „Przestańmy biec” w Zespole Szkół Budowlanych Happening „Przestańmy biec” w Zespole Szkół Budowlanych Happening „Przestańmy biec” w Zespole Szkół Budowlanych Happening „Przestańmy biec” w Zespole Szkół Budowlanych Happening „Przestańmy biec” w Zespole Szkół Budowlanych Happening „Przestańmy biec” w Zespole Szkół Budowlanych Happening „Przestańmy biec” w Zespole Szkół Budowlanych Happening „Przestańmy biec” w Zespole Szkół Budowlanych Happening „Przestańmy biec” w Zespole Szkół Budowlanych Happening „Przestańmy biec” w Zespole Szkół Budowlanych Happening „Przestańmy biec” w Zespole Szkół Budowlanych Happening „Przestańmy biec” w Zespole Szkół Budowlanych Happening „Przestańmy biec” w Zespole Szkół Budowlanych Happening „Przestańmy biec” w Zespole Szkół Budowlanych Happening „Przestańmy biec” w Zespole Szkół Budowlanych Happening „Przestańmy biec” w Zespole Szkół Budowlanych Happening „Przestańmy biec” w Zespole Szkół Budowlanych


Tekst i zdjęcia: BJ, AS

Dodane przez Hyde dnia czerwiec 06 2016 21:43:38
0 Komentarzy ~ 198 Czytań Drukuj
Strona 1 z 43 1 2 3 4 > >>

Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

al. Tysi±clecia 51 59-700 Bolesławiec
tel./fax 075 732 83 78
email: zsb.boleslawiec@interia.pl


Realizujemy projekty:

"Dolno¶l±ska e-szkoła"

Projekt "Dolno¶l±ska e-szkoła" jest współfinansowany przez Unię Europejsk± ze ¶rodków Europejskiego Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorz±du Województwa Dolno¶l±skiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolno¶l±skiego na lata 2007-2013

"Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym ¦l±sku"

Projekt "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym ¦l±sku" nr RPDS.07.02.00-02-015/09 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno¶l±skiego 2007-2013, Priorytetu 7 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym ¦l±sku", Działania nr 7.2 "Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych"Ta strona używa plików cookie zgodnie z opisan± polityk± wykorzystywania plików cookie. Korzystanie z naszych serwisów bez zmiany ustawień przegl±darki oznacza, że wyrażaj± Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotycz±cych cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies"
Kontakt:

Zespół Szkół Budowlanych
w Bolesławcu

al. Tysi±clecia 51
59-700 Bolesławiec

tel. 075 732 83 78
fax. 075 732 83 78

email: zsb.boleslawiec@interia.pl


https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatboleslawiecki


„Rodzicu! Dowiedz się jak otrzymać dostęp do e-dziennika UONET+”
Profile kształcenia


Technikum Nr 2:


Technik architektury krajobrazu

Technik budownictwa

Technik geodeta

Technik le¶nik

Technik inżynierii ¶rodowiska i melioracji


ZSZ Nr 2:


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Oddziały wielozawodowe


Szkoła uczestniczy w projekcie

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym ¦l±sku II"wspólfinansowanym ze ¶rodków Unii Europejskiej

w ramach Eurpejskiego Funduszu Społecznego


http://mkz2.walbrzych.pl/index.php/opis-projektu


http://www.bibliotekaped.wix.com/boleslawiec
http://www.men.gov.pl/index.php/rok-szkoly-zawodowcowhttps://des.mobireg.pl/zs-bole/https://fronter.com/dolnyslask/http://www.umwd.dolnyslask.pl/http://www.men.gov.plhttp://www.kuratorium.wroclaw.plhttp://www.oke.wroc.plhttp://www.matura.ewd.edu.plhttp://wwww.powiatboleslawiecki.plhttp://www.efs.gov.plhttp://www.efs.com.plhttp://www.it-szkola.edu.plhttp://www.operon.plhttp://www.matematyka-reaktywacja.pl/Użytkowników Online
Go¶ci Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 4
Najnowszy Użytkownik: G_Luigi
Powered by: PHP-Fusion v6.01
voodz theme by: sonar